Emcoretic 10/25 Drag 56

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek of aan de automaat

Levering via bpost

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

  • 1 tablet /dag
  • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie, en bij bejaarden

Toedieningswijze

  • De tabletten 's ochtends zonder kauwen innemen met een glas water
  • Met of zonder voedsel
Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

Emcoretic / Emcoretic Mitis mag niet gebruikt worden bij:
• overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen
• acuut hartfalen of tijdens episodes van decompensatio cordis waarvoor een intraveneuze inotropische behandeling nodig is
• cardiogene shock
• tweede- en derdegraads atrioventriculair blok (zonder pacemaker)
• sicksinussyndroom
• sinoatriaal blok
• symptomatische bradycardie
• ernstige astma bronchiale of ernstige chronisch obstructieve longziekte
• ernstige vorm van perifeer occlusief vaatlijden of ernstige vorm van de ziekte van Raynaud
• onbehandeld feochromocytoom
• ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring ≤ 30 ml/min)
• ernstige leverinsufficiëntie
• metabole acidose
• refractaire hypokaliëmie
• borstvoeding
• ernstige hyponatriëmie
• hypercalciëmie
• jicht

Details
CNK1151380
FabrikantenMerck Biopharma
MerkenMerck
Breedte65 mm
Lengte93 mm
Diepte18 mm
Verpakkingshoeveelheid56
Bijsluiter