Dostinex Comp 2 X 0,5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Onmiddellijk beschikbaar
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek of aan de automaat

Levering via bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik
  • De wekelijkse dosis dient progressief opgevoerd te worden, bij voorkeur door het toevoegen van 0,5 mg per week met tussenpozen van één maand
  • Gebruikelijke therapeutische dosering: 0,25 - 2 mg per week.
  • Max. dosis: 4,5 mg per week en 3 mg/dag

Toedieningswijze

  • Om de digestieve tolerantie te verbeteren, bij voorkeur bij de maaltijd innemen
Indicatie

Preventie/onderdrukking van de lactatie

  • Na de bevalling, wanneer de moeder verkiest geen borstvoeding te geven of wanneer borstvoeding tegenaangewezen is om medische redenen die verband houden met de moeder of met de pasgeborene
  • Na doodgeboorte of abortus

Behandeling van hyperprolactinemia

  • Behandeling van stoornissen die gepaard gaan met hyperprolactinemia, zoals amenorroe, oligomenorroe, anovulatie en galactorroe.
  • Bij patiënten met hypofyse-adenomata gepaard gaande met prolactinesecretie (micro- en macroprolactinomata), idiopathische hyperprolactinemie, of het lege sellasyndroom gepaard gaande met hyperprolactinemie, de onderliggende basispathologieën die bovenvermelde klinische tekens teweegbrengen
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor cabergoline of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen of voor één van de moederkorenalkaloïden.
Antecedenten van pulmonaire, pericardiale en retroperitoneale fibrotische aandoeningen ( Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Fibrose en hartklepaandoening en mogelijk daarmee verband houdende klinische verschijnselen).
Voor langdurige behandeling: bewijs van cardiale valvulopathie als vastgesteld door middel
van echocardiografie voorafgaand aan de behandeling ( Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Fibrose en hartklepaandoening en mogelijk daarmee verband houdende klinische verschijnselen).

Gegevens
CNK1023050
FabrikantenPfizer
MerkenPfizer
Breedte43 mm
Lengte68 mm
Diepte40 mm
Hoeveelheid verpakking2
Bijsluiter